calibre - vodič za prevođenje (nedovršeno)

Mole se svi koji bi želeli da se uključe u, i pomognu oko, prevođenja programa calibre na srpski jezik da se pridržavaju nekih osnovnih pravila i principa zastupljenih u trenutnoj verziji prevoda, a pobrojanih nešto niže na ovoj strani. Sva pobrojana pravila i principi su otvoreni za diskusiju i eventualne izmene, ali molim sve zainteresovane da se uzdrže od radikalnih izmena prevoda (koji je potpuno otvoren) bez prethodnog kontakta sa mnom kao nezvaničnim odgovorniim licem za ovaj prevod u okviru calibre prevodilačke grupe. Ne zato što je moje mišljenje važnije, već da bi se sprečilo da korisnici budu suočeni sa nekonzistentnim prevodom. U svakom slučaju, pre svakog doprinosa prevodu bilo bi dobro pogledati reprezentativni uzorak već prevedenog teksta.

A sada, osnovna pravila, principi i terminologija:

Jezik: srpski (ili srpsko-hrvatski, ako tkao više volite)
Pismo: latinično (najvećim delom kako bi se izbeglo mešanje latinice i ćirilice tamo gde je ova prva neophodna)
Strana imena: ne transkribuju se (npr. Richard Dawkins, a ne Ričard Dokins)
Opšta terminologija:
 • folder, directory - direktorijum (takođe i poddirektorijum/naddirektorijum)
 • file - fajl
 • user interface - korisnički interfejs
 • device driver - upravljački program
 • download - preuzimanje
 • plug-in - dodatak
 • slot - ležište
 • font - vrsta slova
 • bold - masna slova
 • italic - kurziv
 • icon, thumbnail - ikona

Posebna terminologija (specifična za calibre):
 • tag - etiketa
 • series - serija
 • catalog - katalog
 • plugboard - priključak

PS
Ova strana je podložna izmenama. Preporučujem da je posećujete s vremena na vreme.