Kozaci


Nisam verov'o da ljudi mogu biti krivi
samo zato što su druge boje kože
Nisam verovao, da se može
biti kriv što si živ
biti kriv jer te ne vole

A-a-a-a, a-a-ali mene demantuju, demantuju
A-a-a-a, a-a-ali mene demantuju,
kozaci u mom stanu,
kupatilu ormanu
kozaci u mom stanu,
kupatilu ormanu

Nisam verov'o da ljudi mogu biti glupi
da se kolju za malo, malo tuđe zemlje
Zar misle da smo tol'ko tupi,
da nas bombom gađaju, a kažu oslobađaju

A-a-a-a, a-a-ali mene demantuju, demantuju
A-a-a-a, a-a-ali mene demantuju,
kozaci u mom stanu,
kupatilu ormanu
kozaci u mom stanu,
kupatilu ormanu 

Hoj-hoj-hoj-...

A-a-a-a, a-a-ali mene demantuju, demantuju
A-a-a-a, a-a-ali mene demantuju,
kozaci u mom stanu,
kupatilu ormanu
kozaci u mom stanu,
kupatilu ormanu 

Hoj-hoj-hoj!