Muzika moje radosti

Bez naročitog reda i plana, spisak neke drage muzike. Sve veze ka muzici su, po mom najboljem saznanju, legalne. Gotovo sve veze ka tekstovima su ka stranicama na ovom sajtu (poglavito da bih imao gde da usmerim odavde).

Na nešto me sjeća taj grad (Darko Rundek, Rade Šerbedžija, Arsen Dedić)

A5, Mnoge smo i mnogo voljeli, Rade Šerbedžija, 1985

Pozdrav sa bardo ravni (Aerodrom)

B5, Trojica u mraku, 1986

Ogledalo (Petar i zli vuci)

B1, Artistička radna akcija, 1981

Kozaci (Petar i zli vuci)

B2, Artistička radna akcija, 1981