Kozaci

video

Nisam verov'o da ljudi mogu biti krivi

samo zato što su druge boje kože

Nisam verovao, da se može

biti kriv što si živ

biti kriv jer te ne vole

A-a-a-a, a-a-ali mene demantuju, demantuju

A-a-a-a, a-a-ali mene demantuju,

kozaci u mom stanu,

kupatilu ormanu

kozaci u mom stanu,

kupatilu ormanu

Nisam verov'o da ljudi mogu biti glupi

da se kolju za malo, malo tuđe zemlje

Zar misle da smo tol'ko tupi,

da nas bombom gađaju, a kažu oslobađaju

A-a-a-a, a-a-ali mene demantuju, demantuju

A-a-a-a, a-a-ali mene demantuju,

kozaci u mom stanu,

kupatilu ormanu

kozaci u mom stanu,

kupatilu ormanu

Hoj-hoj-hoj-...

A-a-a-a, a-a-ali mene demantuju, demantuju

A-a-a-a, a-a-ali mene demantuju,

kozaci u mom stanu,

kupatilu ormanu

kozaci u mom stanu,

kupatilu ormanu

Hoj-hoj-hoj!

Petar i zli vuci

B2, Artistička radna akcija, 1981