Kritika, samokritika, te ostale basne

Post date: 20-Oct-2009 09:34:19

Koliko ste kritični prema sebi, a koliko prema drugima? Da li samokritičnost opravdava kritičnost?

Drugi ili ne vide vašu samokritičnost, ili je potcenjuju, a vašu kritičnost sasvim sigurno preuveličavaju. Iako ste sasvim sigurni da ste pravedni, skoro sigurno ste jedini koji mislite tako. Kritikovani kritičara ne doživljava kao nepristrasnog sudiju. Kritika upućena nekom drugom je uvek blaža. Konačno, samokritika uvek izgleda oštro i pravedno!

Stoga oprez, i dobro promislite pre nego se bacite kamenom...